Zrównoważony rozwój

Bezpieczeństwo pracy

Südzucker Polska S.A., jako jeden z głównych producentów cukru na polskim rynku, czuje się w pełni odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, podwykonawców oraz gości przebywających na terenie wszystkich obiektów należących do Spółki, a w szczególności cukrowni.

Integralną częścią polityki bezpieczeństwa i higieny pracy naszej firmy są zasady mówiące, że:

 • należy stale dążyć do zapobiegania wszystkim wypadkom i urazom;
 • zachowanie zasad bezpieczeństwa w pracy jest filarem profesjonalizmu;
 • każdej pracy należy poświęcić dpowiednio dużo czasu, by mieć pewność, że wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa - pośpiech jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków;
 • najwyższy poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.

Chcąc sprostać naszym przekonaniom i obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jesteśmy zobowiązani do:

 • przestrzegania wszystkich wymogów prawnych Südzucker Polska S.A.;
 • angażowania pracowników i ich przedstawicieli w propagowanie prewencji zagrożeń i odpowiedzialności za BHP;
 • systematycznego identyfikowania wszystkich zagrożeń, analizowania ich i podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapobiegawczych;
 • zakazywania lub wstrzymywania wszelkich prac w razie pojawienia się zagrożenia;
 • analizowania i podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych, kiedy dojdzie do wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego;
 • rozwijania świadomości wagi bezpieczeństwa i odpowiednich postaw wśród kadry kierowniczej, pracowników i podwykonawców;
 • regularnego monitorowania, oceny i przeglądu systemu bezpieczeństwa;
 • zapewnienia dobrego stanu aktywów produkcyjnych, spełniających standardy bezpieczeństwa w fazie projektu, budowy i eksploatacji;
 • zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej aktywów;
 • zapewnienia odpowiednich szkoleń i informacji pracownikom, podwykonawcom i gościom;
 • wymiany doświadczeń i wyciągania z nich wniosków w ramach Spółki i całej grupy kapitałowej Südzucker.

Ciągłe podwyższanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zdrowie pracowników, zapewnienie właściwej ochrony przed zagrożeniami oraz zapewnienie wysokiego poziomu technicznego cukrowni to wartości, które Südzucker Polska S.A. stawia na czele swoich priorytetów.

 • Nieustannie modernizujemy zakłady produkcyjne. Od lat dbamy o to, aby prowadzenie kampanii odbywało się w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie cukrownicze.
 • Budujemy wśród naszych pracowników świadomość właściwych, bezpiecznych postaw w pracy. Dlatego też firma inwestuje w podnoszenie poziomu kompetencji i szkolenie pracowników. We wszystkich cukrowniach Spółki organizowane są cykliczne szkolenia w zakresie przepisów bhp i tzw. dobrych praktyk, które propagują bezpieczne zachowania i podnoszą świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. W 2011 roku Zarząd Südzucker Polska S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu w życie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004.
 • W zakładach Spółki z powodzeniem działa system monitorowania i poprawy warunków pracy. Zaktualizowaliśmy ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z instrukcjami BHP dotyczącymi ww. stanowisk.

W rezultacie podjętych działań na przestrzeni ostatnich lat doszło do znacznego obniżenia ilości wypadków w naszej Spółce. Poczynione inwestycje i modernizacje zakładów doprowadziły do tego, że miejsca pracy stały się bardziej ergonomiczne i bezpieczne jak nigdy dotąd.

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.suedzucker.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce Prywatności