Doświadczenia

Tematyka, lokalizacja, metodyka

Rozwój gospodarczy zawsze wymuszał i wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, po to by dobrze funkcjonować i być konkurencyjnym. Również produkcja rolna podlega zasadom ekonomii, a właściwe doradztwo ma ten efekt ekonomiczny wzmacniać.

Doświadczenia i wdrożenia prowadzone przez Südzucker Polska S.A. są elementem wsparcia i pogłębienia wiedzy na temat uprawy buraków. Uzyskane wyniki są źródłem wiedzy, którą dzielimy się z naszymi plantatorami. Rocznie siejemy i zbieramy około 2200 poletek doświadczalnych, które są zlokalizowane w kilkunastu miejscach, rejonu działania Grupy SZP. Od samego początku naszej działalności ciągle poszerzamy zakres badań. Pierwsze doświadczenia w roku 2000 obejmowały tylko trzy tematy. Obecnie prace doświadczalne obejmują 14 tematów i rok rocznie są poszerzane i modyfikowane.

Rozwój działalności doświadczalnej w latach

tematy-i-poletka
Tematyka  doświadczeń prowadzonych w 2019 r.

 • Odmianowe - test 27 odmian
 • Odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej - test 27 odmian
 • Odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody – test 10 odmian
 • Fungicydowe – test 9 wariantów ochrony fungicydowej
 • Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji - test 3 odmian z trzema poziomami tolerancji na chwościka w połączeniu z czterema wariantami ochrony fungicydowej
 • Insektycydowe - test 6 wariantów
 • Technik uprawy - test 4  wariantów
 • Nawozowe z substratem z biogazowni –  test 14 wariantów nawożenia substratem z biogazowni
 • Mikroelementy –  test 7 wariantów nawożenia
 • Herbicydowe –  test 10 wariantów ochrony
 • Z płodozmianem – test 4 wariantów płodozmianu
 • Z przygotowaniem gleby do siewu – test 8 wariantów
 • Z nawożeniem mikrogranulatami - test 7 wariantów
 • Z przechowalnictwem buraków – test 3 wariantów

 Lokalizacja i tematyka doświadczeń w 2019 r.

lokalizacje

 

Metodyka prowadzonych doświadczeń

Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o rozbudowany system prowadzenia doświadczeń ścisłych. Polega on na testowaniu odmian, zapraw lub innych środków na niewielkich poletkach o powierzchni około 9 m2 w kilku powtórzeniach (3 do 6). 

Dla poszczególnych tematów wygląda to następująco:

Odmianowe

Na przestrzeni ostatnich lat firmy nasienne wprowadzają na rynek coraz więcej nowych odmian. Głównym celem doświadczeń odmianowych jest znalezienie najlepszych materiałów charakteryzujących się wysokimi parametrami plonów i jakości. 
Odmiany testowane są na poletkach trzyrzędowych o długości 6,5 m w czterech powtórzeniach. W prowadzonych doświadczeniach badamy: polową zdolność wschodów po 21 i 28 dniach od siewu, występowanie pośpiechów, zdrowotność liści, plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

picture-odmianowe-09

Odmianowe z materiałami tolerancyjnymi na nematody 

Na przestrzeni ostatnich lat firmy nasienne wprowadzają na rynek coraz więcej nowych odmian, wśród nich znajdują się materiały tolerancyjne na nematody. Głównym celem tych doświadczeń jest przetestowanie odmian charakteryzujących się tolerancją na mątwika burakowego w warunkach jego występowania oraz znalezienie najlepszych materiałów charakteryzujących się wysokimi parametrami plonów i jakości. Odmiany testowane są na poletkach trzyrzędowych o długości 6,5 m w czterech powtórzeniach. W prowadzonych doświadczeniach badamy: polową zdolność wschodów po 21 i 28 dniach od siewu, występowanie pośpiechów, zdrowotność liści, plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

nematody

Odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej

Skuteczna walka z chorobami liści, to ważny element, który decyduje o wysokości plonów i jakości produkowanego surowca. Najgroźniejszą chorobą liści jest chwościk. Głównym celem doświadczenia jest określenie zdrowotności, plonów i jakości odmian w warunkach: pełnej ochrony fungicydowej oraz jej braku.
Odmiany testowane są na poletkach trzyrzędowych o długości 6,5 m w sześciu powtórzeniach (trzy chronione fungicydem, trzy niechronione). W prowadzonych doświadczeniach badamy: zdrowotność liści, plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.
3

 

Fungicydowe

Chwościk jest chorobą, która skutecznie może obniżyć plony i jakość produkowanego surowca. Na rynku znajduje się kilkanaście preparatów, które ułatwiają walkę z chorobą. Niestety pojawiają się odporności.
Celem doświadczenia jest przetestowanie środków i określenie ich skuteczności i wpływu na koszty, zdrowotność liści, plony i jakość buraków. 
Doświadczenie jest prowadzone na poletkach sześciorzędowych o długości 6,5 m. Oprysk wykonuje się w chwili wystąpienia pierwszych objawów choroby. Przed zbiorem wykonuje się ocenę bonitacyjną liści dla poszczególnych wariantów. Po zbiorze określamy plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

picture-fungicydowe-09-1

Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach tolerancji

W poszukiwaniu nowych rozwiązań  w temacie zwalczania chwościka, który w ostatnich latach, bardzo mocno występuje na naszych plantacjach, prowadzone jest doświadczenie fungicydowe z trzema odmianami, o różnym stopniu tolerancji na chwościka. Doświadczenie jest prowadzone na poletkach sześciorzędowych o długości 6,5 m. Każda odmiana chroniona jest w następujący sposób: wariant kontrolny bez oprysku, wariant z jednym opryskiem, wariant z dwoma zabiegami oraz trzema zabiegami. Przed zbiorem wykonuje się ocenę bonitacyjną liści dla poszczególnych wariantów. Po zbiorze określamy plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.   

doswiadczenie-fungicydowe

 Techniki uprawy

Uprawa buraków w mulcz jest metodą, którą możemy zabezpieczyć plantacje przed erozją wodną i wietrzną. Dzięki tej metodzie również możemy skutecznie obniżać koszty uprawy buraków poprzez wyeliminowanie kosztownego zabiegu, którym jest orka. 
Celem doświadczenia jest przetestowanie czterech  wariantów uprawy i określenie ich wpływu na koszty, polową zdolność wschodów, plonowanie i jakość produkowanego surowca. Doświadczenie prowadzone jest w systemie łanowym. Na powierzchni łanu po wschodach buraków wytyczane są losowo poletka ścisłe (trzy rzędy o długości 6,5 m w trzech powtórzeniach), na których prowadzone są obserwacje.

picture-techniki-uprawy-09

Nawozowe z substratem z biogazowni

Koszt nawożenia stanowi nadal dużą i znaczącą wielkość nakładów w uprawie buraków. Celem doświadczenia jest przetestowanie substratu z biogazowni, użyźniaczy glebowych oraz stabilizatora wykorzystania  azotu na koszty, plonowanie i jakość produkowanych buraków. Doświadczenie prowadzone jest w systemie łanowym. Na powierzchni łanu po wschodach buraków wytyczane są losowo poletka ścisłe (trzy rzędy o długości 6,5 m w trzech powtórzeniach), na których prowadzone są obserwacje.

biogaz

 Nawozowe z mikroelementami

Bor jest bardzo ważnym składnikiem odpowiadającym za prawidłowy wzrost, plonowanie i jakość produkowanych buraków. Celem doświadczenia jest przetestowanie kilku wariantów nawożenia borem w połączeniu z zastosowaniem stymulatora wzrostu i określenie ich wpływu na koszty, plonowanie i jakość. Doświadczenie jest prowadzone na poletkach sześciorzędowych o długości 6,5 m. nawozenie-mikro

Herbicydowe

Ochrona herbicydowa stanowi kluczowy filar w uprawie buraków, który ma wpływ na koszty, wielkość osiąganych plonów  i jakość uzyskanego surowca. W doświadczeniu tym ocenie podlegać będzie 8 kombinacji, i ich skuteczność w zwalczaniu chwastów na plantacji. Prowadzone jest ono na dwunastorzędowych poletkach o długości 20 m.  herbicydowe 

Z płodozmianem

Uzyskiwanie coraz wyższych plonów, w połączeniu z odpowiednią jakością surowca w uprawie buraków cukrowych, uzależnione jest od właściwego płodozmianu w gospodarstwie.  W doświadczeniu testowane jest cztery warianty zmianowania. Na parcelach, gdzie posiano burak cukrowy wyznaczone są po cztery poletka, trzyrzędowe o długości 6,5 m, na których prowadzone są obserwacje. Na poletkach, na których wysiane są pozostałe rośliny (pszenica, rzepak, kukurydza) odpowiednie dla poszczególnych testowanych wariantów, po zbiorze ocenie podlega wielkość, kosztów, plonów oraz  parametry jakościowe. Doświadczenie jest prowadzone w systemie łanowym.

doswiadczenie-z-plodozmianem

 Z przygotowaniem gleby do siewu

Prawidłowa uprawa gleby to jeden z najważniejszych elementów uprawy buraków. Odpowiedni dobór metody przygotowania gleby do siewu wpływa na: racjonalne gospodarowanie wodą, zabezpieczenie plantacji przed erozją, obniżenie kosztów i w efekcie na osiągane plony. Celem doświadczenia jest przetestowanie ośmiu wariantów uprawy i określenie ich wpływu na koszty, polową zdolność wschodów, plonowanie i jakość produkowanego surowca. Doświadczenie prowadzone jest w systemie łanowym. Na powierzchni łanu po wschodach buraków wytyczane są losowo poletka ścisłe (trzy rzędy o długości 6,5 m w czterech powtórzeniach), na których prowadzone są obserwacje.  z-przygotowaniem-gleby-do-siewu

 

Z przechowalnictwem

Prawidłowe zabezpieczenie pryzm buraczanych przeznaczonych do przerobu w miesiącach zimowych, jest kluczowym elementem utrzymania odpowiedniej jakości przechowywanego surowca. W celu zabezpieczenia buraków przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych związanych z zimowymi spadkami temperatur, pryzmy należy okryć specjalnymi włókninami. Celem doświadczenia jest przetestowanie dwóch wariantów okrycia w stosunku do wariantu nieokrytego.

z-przechowalnictwem

 

 Z nawożeniem mikrogranulatami

Właściwe nawożenie, oparte o wcześniej wykonane analizy, daje możliwość pełniejszego wykorzystania przez buraki cukrowe swojego potencjału plonotwórczego. Aplikacja nawozów pod konkretne potrzeby pozwala maksymalizować plony przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji. W doświadczeniu tym testowane jest sześć poziomów nawożenia z zastosowaniem mikrogranulatu w stosunku do wariantu kontrolnego – brak nawożenia. 13b

 Insektycydowe

Siewki buraków cukrowych muszą być skutecznie chronione przed szkodnikami, szczególnie podczas wschodów i pierwszych tygodni wegetacji. Najskuteczniejszą ochronę pierwszych faz rozwojowych stanowiły insektycydowe zaprawy nasienne. Wycofanie w części nasion neonikotynoidów, będzie wymuszało bardzo systematyczną lustrację plantacji.
Celem doświadczenia jest określenie skuteczności zwalczania szkodników oraz ich wpływu na parametry plonu i jakości.
Zaprawy testowane są na poletkach sześciorzędowych w czterech powtórzeniach. Badane parametry to polowa zdolność wschodów po 21 i 28 dniach, skuteczność zwalczania szkodników, plony, zawartość cukru i melasotworów.
14a

Conviso

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań związanych ze zwalczaniem chwastów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ochrony herbicydami, perspektywą wycofania substancji aktywnych, alternatywą staje się system Conviso Smart. Doświadczenie to test odmiany Conviso prowadzony w doświadczeniu łanowym, w dwóch wariantach herbicydowych: Conviso One i ochrona konwencjonalna. 15

 

 

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.suedzucker.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce Prywatności