Mont Blanc

Mont Blanc  – miedzynarodowy projekt w Grupie Südzucker

Wkraczający we wszystkie dziedziny życia postęp nie omija rolnictwa.  Branże ściśle związane z tą gałęzią gospodarki poszukują nowoczesnych  rozwiązań, współpracują ze sobą  co  daje efekt synergii w postaci  technologicznych udoskonaleń. Działania te mają na celu podniesienie zyskowności uprawy. Südzucker Polska S.A. jako Producent Cukru dba w szczególności aby, plantatorzy buraka cukrowego dotrzymywali kroku nowym wyzwaniom jakie niesie ze sobą nowoczesne rolnictwo.

W tym celu wiosną  2012 roku we współpracy z grupą rolników zaimplementowaliśmy  międzynarodowy projekt   pod szyldem Mont Blanc, który w swym założeniu   miał spowodować, by jak największa grupa naszych plantatorów ze statystycznie  średnimi plonami, dołączyła do grupy najlepszych. Uznaliśmy, że takie przetasowanie jest jak najbardziej możliwe z uwagi na bardzo dobre gleby i sprzyjające warunki klimatyczne, które w połączeniu z coraz bardziej nowoczesnymi technologiami uprawy, doradztwem powinny przynieść efekty.

Na początku drogi na szczyt została wyodrębniona   grupa docelowa  plantatorów ze średnimi plonami do której przyporządkowaliśmy naszych   46 doradców.  Plantatorzy biorący udział w projekcie zostali  wsparci  poprzez objęcie bezpośrednim doradztwem, szkoleniami jak również pokazami tematycznymi na  tzw. Demofarmach. Te  praktyczne pokazy, cieszą  się coraz większym zainteresowaniem i przybywa na nie coraz więcej chętnych.

W każdym roku  identyfikowane i precyzowane są  tematy wokół, których  skupiony jest   punkt ciężkości szkoleń.

Tematyka spotkań w roku 2016:

  • przygotowanie gleby do siewu
  • ochronę przed chwastami
  • chorobami i szkodnikami 
  • nawożenie według zalecenia EUF 
  • zbiór i przechowalnictwo.

W 2016 r. w po raz kolejny   wielu rejonach zostały zorganizowane praktyczne pokazy zbioru, oceny strat i okrywania pryzm.

Każego roku specjaliści z Südzucker przeprowadzają ocenę sprawności technicznej maszyn rolniczych: siewników i kombajnów. Sprzyja to polepszeniu usług  siewu i zbioru, a tym samym wzrostowi plonów.    

Co najważniejsze, efektem tych czteroletnich działań w ramach projektu jest wymierny, bo aż 12% wzrost plonu „średniaków” w stosunku do pozostałych plantatorów.